Chesterbrook Taiwanese Presbyterian Church

Church Monthly Calendar

March 2020

SunMonTueWedThuFriSat
1
2
 • 雅歌禱告會
3
 • 豐盛團契禱告會
4
 • 台語禱告會
5
6
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
7
8
9
 • 雅歌禱告會
10
 • 豐盛團契禱告會
11
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
12
13
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
14
15
16
 • 雅歌禱告會
17
 • 豐盛團契禱告會
18
 • 台語禱告會
19
20
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
21
 • 雅歌小組聚會 week #3
 • 愛家團契 Monthly Meet
22
23
 • 雅歌禱告會
24
 • 豐盛團契禱告會
25
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
26
27
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
28
29
30
 • 雅歌禱告會
31
 • 豐盛團契禱告會