Chesterbrook Taiwanese Presbyterian Church

Church Monthly Calendar

June 2020

SunMonTueWedThuFriSat
1
 • 雅歌禱告會
2
 • 豐盛團契禱告會
3
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
4
5
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
6
7
8
 • 雅歌禱告會
9
 • 豐盛團契禱告會
10
 • 台語禱告會
11
12
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
13
14
15
 • 雅歌禱告會
16
 • 豐盛團契禱告會
17
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
18
19
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
20
 • 雅歌小組聚會 week #3
 • 愛家團契 Monthly Meet
21
22
 • 雅歌禱告會
23
 • 豐盛團契禱告會
24
 • 台語禱告會
25
26
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
27
28
29
 • 雅歌禱告會
30
 • 豐盛團契禱告會