Chesterbrook Taiwanese Presbyterian Church

Church Monthly Calendar

September 2020

SunMonTueWedThuFriSat
1
 • 豐盛團契禱告會
2
 • 台語禱告會
3
4
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
5
6
7
 • 雅歌禱告會
8
 • 豐盛團契禱告會
9
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
10
11
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
12
13
14
 • 雅歌禱告會
15
 • 豐盛團契禱告會
16
 • 台語禱告會
17
18
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
19
 • 雅歌小組聚會 week #3
 • 愛家團契 Monthly Meet
20
21
 • 雅歌禱告會
22
 • 豐盛團契禱告會
23
 • 琴鼓小組聚會
 • 台語禱告會
24
25
 • 英語青少年查經
 • 台語成人查經
 • 兒童查經
26
27
28
 • 雅歌禱告會
29
 • 豐盛團契禱告會
30
 • 台語禱告會